Klachtenprocedure

1. Doelstelling
Deze klachtenprocedure beschrijft de werkwijze voor het omgaan met klachten. Stichting PLN hecht veel belang aan tevreden donateurs en betrokkenen. Klachten zijn een manier waarop Stichting PLN een terugkoppeling krijgt, waardoor tijdig onjuistheden gesignaleerd worden en procedures of communicatie kunnen worden verbeterd.

2. Definitie van een klacht
Een klacht is informatie die aangeeft dat er iets verkeerd is gegaan in de beleving van de betrokkene. Een klacht geeft informatie aan Stichting PLN hoe zij haar werkwijze en/of communicatie naar de betrokkene kan verbeteren volgens de normen van de betrokkene.

3. Binnenkomst van klachten
Klachten kunnen op schriftelijke wijze worden geuit. De klacht kan worden verstuurd naar onderstaand adres of via email worden verzonden naar info@plnheart.org.

Stichting Genetische Hartspierziekte PLN
Postbus 66
1775 ZH Middenmeer

4. Interne procedure
Alle klachten worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen beantwoord. Daarnaast worden alle klachten geregistreerd. De klacht, datum van de melding, betrokkene, genomen acties, afhandeling en getroffen maatregelen worden vastgelegd in een klachtenoverzicht.

5. Beroep
Indien de betrokkene ontevreden is over de afhandeling van de klacht, kan hij of zij beroep instellen bij het bestuur. De klacht wordt dan voorgelegd aan het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering.