PLN Biobank

Procedure voor uitgifte

Om materiaal uit de PLN Biobank te kunnen ontvangen, moeten onderzoekers een goed onderbouwde aanvraag indienen. Hieronder volgen de stappen om een aanvraag in te dienen en het proces dat volgt:

Stap 1. Vul het aanvraagformulier in

 • Vul het aanvraagformulier in (deze kun je hieronder downloaden).
 • Geef duidelijk aan welke weefselmonsters en variabelen u wilt ontvangen, welke periode de gegevensset moet betreffen en welke selectiecriteria moeten worden toegepast.
 • E-mail het aanvraagformulier naar het e-mailadres van de PLN Biobank (staat vermeld in de Material and Data Access Policy).

Stap 2. Beoordeling door Scientific Committee (SC) en ethische commissie voor biobanken 

 • Het aanvraagformulier wordt beoordeeld door de SC. Binnen vier weken ontvangt u bericht ober de beoordelen door de SC. 
 • De aanvraag wordt beoordeeld op basis van affiliatie, financieringsbron, achtergrond/rationale, betrokkenheid en andere disciplines en mogelijke sociale impact en implementatie. Ten minste één persoon met ervaring in preklinisch onderzoek met humaan weefsel moet betrokken zijn bij de aanvraag. Er wordt ook gecontroleerd of er al een soortgelijke aanvraag is ingediend (om overlapping van analyses te voorkomen) en of de PLN Biobank de gegevensset geschikt is om de onderzoeksvraag te beantwoorden. 
 • Als de aanvraag door de SC is goedgekeurd, wordt het verzoek om materiaal beoordeeld door de ethische commissie voor biobanken (CTB, Commissie Toetsing Biobanken) van Amsterdam UMC. Binnen zes weken ontvangt u bericht over de beoordeling door de CTB. 

Stap 3. Feedback van de SC

 • Na de beoordeling van de aanvraag door de SC en de CTB ontvangt u bericht over de uitkomst. 
 • Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt er een factuur en een Material Data Transfer Agreement (MDTA) naar de aanvrager gestuurd. 

Stap 4. Verstrekking van materiaal en data

 • Na ondertekening van de MDTA worden het materiaal en de data geleverd. 
 • Er worden op maat gemaakte afspraken gemaakt voor de levering van het materiaal. 

Documenten

Voor onderzoekers die gebruik willen maken van weefsel en data hebben we de volgende documenten beschikbaar:

Beschikbare materialen voor aanvraag

De PLN Biobank biedt een verscheidenheid aan materialen die aangevraagd kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Hieronder vindt u een lijst met de beschikbare materialen en hun bewaartemperatuur:

 • Serum (-80ºC)
 • EDTA-plasma (-80ºC) 
 • Citraatplasma (-80ºC)
 • Heparineplasma (-80ºC)
 • PBMC (Peripheral Blood Monoclear Cells) (-196ºC)
 • PAXgene RNA-buizen
 

Bij het invullen van het aanvraagformulier moeten onderzoekers duidelijk aangeven welke materialen en variabelen ze willen ontvangen. De PLN Biobank zorgt ervoor dat de aangevraagde materialen op een verantwoorde en ethische manier worden verstrekt, zodat de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd wordt. 

PLN R14del hartweefsel kan aangevraagd worden via de Hartenbank: