Testplatformen

Deze categorie laat de platformen zien die ontwikkeld zijn om nieuw ontwikkelde medicijnen op te testen. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld de verschillende diermodellen met de PLN mutatie en de uit stamcellen gekweekte hartcellen met de PLN mutatie.

Naast de hoofdrichtingen zijn er nog een paar andere categorieën:

CURE-PLaN: dit is een groot internationaal onderzoeksproject wat zowel etiologisch als therapeutisch onderzoek bevat.

Education: dit zijn initiatieven op het gebied van onderwijs om medici in te lichten over het bestaan van de PLN mutatie en de manier waarop met deze aandoening om moet worden gegaan.

Family trees: dit is onderzoek gericht op het in kaart brengen van de stambomen van dragers van de PLN mutatie om zo andere mogelijke dragers op te sporen.