Τρελές ιδέες

Αγαπητέ αναγνώστη,

Το Ίδρυμα PLNκαι το Netherlands Heart Institute στην παρούσα πρόσκληση βραβεύουν την/τις πιο υποσχόμενη/ες ιδέα/ες για την κατανόηση του παθοφυσιολογικού μηχανισμού της μετάλλαξης PLN p.Arg14del.


ΚαλέστεΓια προτάσεις – Βοήθεια για την κατανόηση της ασθένειας PLN

Τύπος έργου

  • Δραστηριότητες από διδάκτορες/μεταδιδάκτορες
  • Διάρκεια 6-12 μήνες
  • Προϋπολογισμός 50 K€ ανά έργο
  • Έναρξη του έργου μεταξύ Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 25 Σεπτεμβρίου 2023, 23.59h CET

Οι προτάσεις μπορούν να αποσταλούν στη διεύθυνση marise@plnheart.org

Τα κριτήρια και άλλες λεπτομέρειες παρατίθενται στο συνημμένο έγγραφο.

Μπορείτε να το προωθήσετε στο δίκτυό σας;

Εκ μέρους του Ιδρύματος PLN και του Netherlands Heart Institute,

Marise Goodwin

Κατεβάστε τη λεπτομερή ενημέρωση εδώ.