Πλατφόρμες δοκιμών

Αυτή η κατηγορία δείχνει τις πλατφόρμες που αναπτύχθηκαν για τη δοκιμή νέων φαρμάκων. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τα διάφορα ζωικά μοντέλα με τη μετάλλαξη PLN και τα καρδιακά κύτταρα που αναπτύσσονται από βλαστικά κύτταρα με τη μετάλλαξη PLN.

Εκτός από τις κύριες κατευθύνσεις, υπάρχουν και μερικές άλλες κατηγορίες:

CURE-PLaN: πρόκειται για ένα μεγάλο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τόσο αιτιολογική όσο και θεραπευτική έρευνα.

Εκπαίδευση: πρόκειται για εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των ιατρών σχετικά με την ύπαρξη της μετάλλαξης PLN και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης.

Οικογενειακά δέντρα: πρόκειται για έρευνα που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση των γενεαλογικών δέντρων των φορέων της μετάλλαξης PLN προκειμένου να εντοπιστούν άλλοι πιθανοί φορείς.